Тематичен План За Обучение По Патология

За Студентите За Специалността „Фармация”
download .doc

Учебна Програма По Обща Патология

За Студентите Мед. Лаборант
Download .DOC

Тематичен План На Обучението По Обща И Клинична Патология

За Студентите По Дентална Медицина
Download .DOC

Тематичен План На Лекциите По Патоанатомия

За Студентите Пом.Фармацевти
download .doc

Тематичен План За Обучение По Патология

На Студентите За Специалност „Лекарски Асистент“
download .doc

Тематичен План За Обучение По Патология

На Студентите За Специалностите „Медицинска Сестра” И „Акушерка“
download .doc

Тематичен План За Обучение По Клинична Патология

На Студентите Медици
download .docВсички права запазени за Катедрата по обща и клинична патология, МУ – Пловдив

Дизайн и разработка Дорадолинк ООД, Пловдив ©2023