Kонспект По Патоанатомия

за Специалността „фармация” (2019/2020 Учебна Година)
download .doc

Tематичен План За Обучение По Патология На Студентите

за Специалността „фармация” - II Курс, IV Семестър, 2019-2020 Г
download .doc

Тематичен План За Обучение По Клинична Патология На Студентите Медици

в Катедрата По Обща И Клинична Патология На МУ – Пловдив
download .doc

Тематичен План На Обучението По Обща И Клинична Патология

за Студентите По Дентална Медицина В Катедрата По Обща И Клинична Патология На МУ – Пловдив
Download .DOC

Програма За Обучението На Студентите През Летен Семестър – 2019/2020 Уч. Год.

Трети Курс Медици, Трети Курс Дентална Медицина, Втори Курс Фармация, Медицински Сестри, Акушерки, Пом. Фармацевти, И Клинични Лаборанти
Download .DOCAll rights reserved - Medical University of Plovidv

Design & Developement - Doradolink OOD